produkční zajištění akcí

  • pochopení akce
  • tvorba scénáře
  • produkční dohled nad naplněním scénáře